Top

Vård

Undermeny

Vård

Metoden MIMY är utvecklat under Sara Emilionies 9 verksamma år vid MediYoga Institutet, Skandinaviens främsta forsknings- och utbildningsinstitut inom yoga.

MediYoga är yogaformen som används i den svenska vården och har sedan 2007 utbildat hundratals fysioterapeuter, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter m.fl. Idag använder mer än 160 vårdinrättningar över hela Sverige MediYoga till sina patienter.

Sedan 2012 har Sara Emilionie erbjudit dessa MediYoga instruktörer och terapeuter vidareutbildning inom mindfulness, enligt metoden MIMY.

Tack vare dessa utbildningar används metoden (bl.a Balansprogrammet)  inom bl.a cancervården, psykiatrin, primärvården via ett hundratals instruktörer med medicinsk kompetens.


Mindfulness inom vården

Mindfulness som kompletterande behandlingsmetod är på uppgång inom global sjukvård. Internationell forskning visar att metoden är framgångsrik vid exempelvis depression, kronisk smärta och sjukdom samt stress.

Sara Emilionie såg potentialen i att korsbefrukta MediYoga och Mindfulness och skapade 2012 en metod, MIMY, som idag ingår i svensk forskning, bland annat på Danderyds Sjukhus och Karolinska Institutet som deltar i världens största studier på yoga och hjärtproblematik.

Utbildningen har hämtat inspiration från världsetablerade MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), men bygger på kortare upplägg och på forskning som visat att även små doser daglig träning ger positiva hälsoeffekter på sömn, stress, smärta, oro/ångest och allmän livskvalitet.

 

För mer information om denna utbildning, maila sara@balansinstitutet.se