Top

ADHD

ADHD

Jag som utvecklat metoden MIMY har sedan 2013 utbildat bl.a MediYoga instruktörer/terapeuter med medicinsk kompetens i program som bygger på kort, daglig träning och ett icke-dömande förhållningssätt till sig själv,  vilket gör metoden lämplig för elever med ADHD.

Själv fick jag min ADHD diagnos 2016, efter att under många år brunnit för att förmedla verktyg för stressreduktion till barn, unga och vuxna med ADHD och utvecklat korta, enkla program som passar oss som har svårigheter att ta till sig längre yogapass och meditationer.

Att jag själv dröjde så länge med min egen utredning berodde bland annat på min vägran att få vårdens etikett. Till slut blev mitt behov av omgivningens förståelse för mina svårigheter så pass stort att jag valde att genomföra utredningen.

Balansprogrammet är min kärleksförklaring till alla människor som lever under stress och längtar efter inre ro och yttre ordning.

Programmet ingår just nu i en pilotstudie vid Akademiska Sjukhuset där patienter med ADHD/ADD genomgår programmet i grupp. För mer information, välkommen att ta kontakt. Programmet erbjuds även som individuellt stöd anpassat till barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.


Här berättar jag för en pojke med ADHD hur verktygen (Medicinsk Yoga, Mindfulness) kan hjälpa i vardagen

Här berättar jag för patienter på Akademiska Sjukhuset om mina egna tillkortakommanden då jag glömmer bort att utöva mindfulness

Introduktion MIMY Balansprogrammet