Top

Balansinspiratör Barn/Unga

Balans Institutet / Balansinspiratör Barn/Unga

Påbyggnadsdagar

Sedan 2012-2018 har hundratals personer utbildats i metoden MIMY (Mindfulness Medicinsk Yoga) vilket har lett till att programmen idag erbjuds på några av Sveriges största arbetsplatser, vård och skola och testas i svensk forskning, bl.a på Danderyds Sjukhus och KS.

Våra utbildningar bygger på medicinsk yoga, mindfulness, mental träning och passar även dig som är i behov av egen stressreduktion och/eller önskar förmedla detta till dina anhöriga, tex dina barn.

Vi som utbildar: Sara Emilionie, Helena Rickberg Duhrin, Malin Lagström

Hur väljer du rätt utbildning? Om du önskar genomgå Balansprogrammet för egen del väljer du enbart Balansprogrammet Introduktionsdag. Vill du guida andra i programmet väljer du Instruktör steg 1. Vill du kunna guida barn från 4 år och uppåt, välj barn/unga. Du kan givetvis välja fler påbyggnadsdagar!

Balansinspiratör Barn/Unga (påbyggnadsdag)

Utbildningsansvarig: Helena Rickberg Duhrin

Barn möter idag inre och yttre stress i allt yngre åldrar. Ungdomars stressnivå leder till att allt fler blir utbrända redan i tonåren. Enligt BRIS handlar stressen i stor utsträckning om krav på prestation och får barn och unga att framkallar känslor av att inte duga eller räcka till.  Barn och ungdomar behöver egna verktyg för att kunna hantera samhällets utmaningar.

MIMY Balansprogrammet erbjuder effektiva, enkla verktyg för fokus och avslappning. Med dessa verktyg, kan vi oavsett ålder möta våra utmaningar och förhålla oss till stress, utan att det sker på bekostnad av vår hälsa.

Denna utbildning bygger på att du själv genomgår Balansprogrammet mellan kursträff 1 och 2, vilket innebär att du själv får verktyg för egen återhämtning samt en egen erfarenhetsbank att koppla till de åldersanpassade övningarna som vi går igenom kursträff 2. Utbildningen ger;

  • Ett klassrumsanpassat program möjligt att utföra i klassrummet, på stol
  • Programmet bygger på metoder med dokumenterad effekt på koncentration, uppmärksamhetsförmåga, stress, sömn och prestation
  • ger dig som pedagog likväl som eleverna verktyg för daglig återhämtning

Utbildningen MIMY Instruktör Barn och Unga riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, exempelvis som lärare, specialpedagog, skolsköterska, kurator, personal inom sjukvården, barnyogainstruktör

Två lärarledda dagar med 6 v mellan kursträff 1 och 2, där du genomgår Balansprogrammet för egen del, med hjälp av handledning.

Sagt om verktygen ur Balansprogrammet;

Leonie 7 år: Idag på skolgården visste jag inte vem jag skulle leka med och började längta efter mamma, men då gjorde jag positivt självprat och sa till mig själv ”kom igen nu, Ninni, du klarar det” och då blev jag glad igen (positivt självprat är ett av verktygen i programmet)

Margareta 4 år: När jag andas djupt så känner jag färgerna i mitt hjärta

Alicia 16 år: Jag gillar sidan i programmet där du beskriver varför man ska träna MIMY och några ord om stress. Jag tror det är viktigt att om man ska hantera stressen så måste man först veta vad det faktiskt är! Det vet jag nu efter att ha läst den sidan.

”Eleverna har varit väldigt fokuserade och har pratat om att de ska försöka andas så få gånger som möjligt, som en tävling (utan att det blivit tramsigt). Jag tror att det är bra att eleverna blir medvetna om sin andning. Tipset om att kunna använda övningen om man har svårt att somna var bra! Jag vet att en del elever upplever sömnsvårigheter.”
– Linda, pedagog på JENSEN grundskola i Uppsala

ANMÄLAN