Top

Företag

Balans Institutet / Företag

Företag

Enkelt program för arbetsplatsen

Vårt arbetsplatsanpassade program erbjuds på några av Sveriges största arbetsplatser och fungerar som prevention för utbrändhet, stöd till rehab och ökat hälsofrämjande. Övningarna har dokumenterad effekt på sömn, stress, oro/ångest, är enkla och möjliga att utföra i kontorslandskap. Inget ombyte krävs.

Övningarna har en direkt påverkan på parasympatiska nervsystemet, kroppens egen lugn- och ro respons. Prova att sluta ögonen och testa effekten under några minuter; länk till filmen på första sidan

Vi erbjuder programmet via företagsinterna, skräddarsydda paket; Grund och Plus.

Balansprogrammet Grund – Vi introducerar, ni tränar själva!

Copyright GT30 / Helioworks AB

Tusen tack för en mycket givande inspirationsföreläsning, vi var alla jättenöjda med din föreläsning. Jag har mediterat varje dag sedan dess och tänker absolut fortsätta med det!

Linda Bergman, Ratos AB

Teamet var så nöjda och glada över din workshop. Det var en av höjdpunkterna under vår konferens och det här ska vi verkligen jobba vidare med. Temat Balans var exakt det vi behöver

Emmy Falk, SSC Finance Manager, Saint- Gobain

Jag brukade springa runt som en skållad råtta innan jag kom i kontakt med mindfulness och yoga. Nu har jag lärt mig att gå, stå och lyssna medvetet och ta vara på stunden att utöva mindfulness vid kaffeautomaten”.

Helena, HR ansvarig


Enkelt program för både stressprevention och rehabilitering

Den moderna människan utsätts för fler intryck under en dag än vad våra förfäder tog in under ett helt liv. Kombinationen av inre och yttre stress leder allt fler in i utmattning och psykisk ohälsa. Vårt arbetsplatsanpassade program ”Balansprogrammet 6 veckor” fungerar som prevention för utbrändhet, stöd till rehab och ökat hälsofrämjande. Övningarna har dokumenterad effekt på sömn, stress, oro/ångest, är enkla och möjliga att utföra i kontorslandskap. Inget ombyte krävs.

Balansprogrammet Grund:  Introduktion och motivation

Vi kommer till din arbetsplats och introducerar Balansprogrammet. Därefter utför medarbetarna programmet på egen hand.Syftet med våra föreläsningar är att motivera medarbetarna till att ta ett aktivt ansvar över sin dagliga återhämtning och ge verktyg för detta.

Föreläsning 60-90 min :

  • Kort introduktion om yoga och meditation, vad det är och syftar till
  • Deltagarna får prova yoga- och mindfulnessövningar ur Balansprogrammet
  • Genomgång av andningen, samspelet mellan andning och nervsystem (stress), vad som fysiologiskt händer då vi andas ”fel” och vad det innebär att andas ”rätt”.
  • Deltagarna får konkreta verktyg att efter föreläsningen kunna arbeta vidare med stresshantering på egen hand

Halvdagsworkshop i samband med kick-off, event etc.

Vi går igenom hela Balansprogrammet och varvar yoga/mindfulness med teoretiska block kring yogans syn på balans/obalans, mindfulness som vetenskapligt testad metod och dess effekt på hjärnan.

Aktuella utbildningar och bokning

För offert och bokning använd kontaktformuläret nedan


Balansprogrammet Plus – Vi erbjuder er kursverksamhet på arbetsplatsen med utbildad instruktör

Copyright GT30 / Helioworks AB

Med balansprogrammet har jag lärt mig att gå, stå och lyssna medvetet och ta vara på stunden att utöva närvaro vid kaffeautomaten

Helena, Career and Talent Manager

”Teamet var så nöjda och glada över din workshop. Det var en av höjdpunkterna under vår konferens och det här ska vi verkligen jobba vidare med. Temat Balans var exakt det vi behöver”

Emmy Falk, SSC Finance Manager, Saint- Gobain  


Balansprogrammet Plus:  

Vi kommer till din arbetsplats och introducerar Balansprogrammet. Därefter genomför ni programmet med instruktör 1/veckan under 6 veckor.

Balansprogrammet Plus ger arbetsplatsen; 

  • En kostnadseffektiv lösning för stressprevention
  • Ett arbetsplatsanpassat program möjligt att utföra på stol och i kontorslandskap
  • En metod med övningar som har dokumenterad effekt på sömn, fokus och koncentrationsförmåga samt minskad stress och sjukfrånvaro.

Målsättning

Målsättningen är att lära ut enkla, djupverkande avslappningstekniker enligt en färdig struktur, som ger deltagaren stöd att gå från tanke till handling då det gäller den egna balansen, i yrkeslivet såväl som privat.

Omfattning

En introduktionsföreläsning (alternativt längre workshop) samt löpande kurstillfallen á 30 minuter med utbildad instruktör.

Praktisk information

Gruppbokningar/företagsinterna utbildningar bokas enligt överenskommelse, efter ett gemensamt uppstartsmöte där arbetsplatsens enskilda behov och önskemål kartläggs.

Aktuella utbildningar och bokning

För offert och bokning använd kontaktformuläret nedan

Kontakta oss

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande (obligatorisk)