Top

Balans Inspiratör

Balans Institutet / Balans Inspiratör

Sedan 2012-2018 har hundratals personer utbildats i metoden MIMY vilket har lett till att programmen idag erbjuds på några av Sveriges största arbetsplatser, inom vård och skola och har testats i svensk forskning, bl. a på Danderyds Sjukhus och KS.

Våra utbildningar bygger på medicinsk yoga, mindfulness, mental träning.  Du kan gå dem som stressreduktion och/eller i syfte att guida andra, tex dina barn.

Hur väljer du rätt utbildning? Du börjar alltid med en Introduktionsdag. Vill du dela dina erfarenheter och kunna guida andra går du en påbyggnadsdag. Du kan givetvis välja fler påbyggnadsdagar!

Vi som utbildar: Sara Emilionie, Helena Rickberg Duhrin, Malin Lagström

Hur väljer du rätt utbildning? Om du önskar genomgå Balansprogrammet för egen del väljer du enbart Balansprogrammet Introduktionsdag. Vill du dela dina erfarenheter och kunna guida andra? Då bygger du på med en påbyggnadsdag. Du kan givetvis välja fler påbyggnadsdagar!

Påbyggnadsdag Balans Inspiratör

Utbildningsansvarig: Sara Emilionie

OBS! Innan du går denna påbyggnadsdag ska du ha gått Balansprogrammets Introduktionsdag.

Denna 6 veckors utbildning  ger dig en introduktion i Mindfulness och Yoga och en färdig struktur för daglig återhämtning och stressreduktion att förmedla till andra.

MIMY erbjuder två olika verktygslådor (mindfulness och yoga) som innehåller olika andnings-, och yogaövningar samt meditationer, samtliga väl beprövade inom svensk sjukvård.

Målsättningen med utbildningen Balansinspiratör är att du ska få ett effektivt självhjälpsprogram för egen återhämtning/rehabilitering men även guida andra i programmet.

Omfattning:

Utbildningen löper om 6 veckor och innefattande två heldagar fördelade på 2 lärarledda heldagar med 6 veckors mellanrum.

Emellan de lärarledda dagarna genomgår du för egen del 6 v programmet som består av teoretiska studier, yoga, meditation, reflektion och vardagsuppgifter. Räkna med cirka 15 min daglig träning.

Vem kan söka?

Alla med intresse av att lära sig verktyg för avspänning och stresshantering, tex medarbetare med stressproblematik, men även vårdpersonal, hälsoinspiratörer, fritidsledare, pedagoger inom skolan som vill kunna förmedla programmet vidare.

MIMY Balansprogrammet bygger på övningar med dokumenterad effekt på sömn, stress, oro/ångest och erbjuds idag på arbetsplatser, i skolor och inom vården runtom i Sverige.

OBS! Anmälan är bindande. För laga förfall krävs läkarintyg.

Sagt om:

Jag rekommenderar varmt utbildningen som ger dig enkla övningar för att uppnå balans i vardagen och som alla kan hinna med. Sara är en fantastisk lärare, som med sin stora erfarenhet förmedlar kunskapen om mindfulness, meditation och andning på ett sätt som alla lätt kan ta till sig. - Marie Andersson, Yogaterapeut, Borås
ANMÄLAN