Top

Om Balansprogrammet

Balans Institutet / Om Balansprogrammet

Balansprogrammet – Det enkla sättet att få yoga och meditation att bli en daglig rutin 

Allt fler upplever ökad stress och otillräcklighet i vardagen. Forskning visar att daglig återhämtning skyddar oss mot stress och att små doser daglig träning ger mätbar hälsoeffekt. Utifrån denna forskning ger Balansprogrammet dig en konkret struktur för att med några av världens dokumenterat mest effektiva stressreducerande tekniker skapa balans i livspusslet. Balansprogrammet ger effektiv återhämtning och ökad livskvalitet.

”Balansprogrammet hjälper mig att gå från tanke till handling då det gäller positiva förändringar i min vardag, dvs. att jag inte längre tänker ”meditation vore bra att testa”, utan faktiskt sätter mig ner och mediterar!” Anna

Balansprogrammet bygger på metoden MIMY (Mindfulness & MediYoga), en terapeutisk metod utvecklad 2012 av Sara Emilionie inom ramen för MediYoga Institutets verksamhet och som idag erbjuds inom vård, skola och näringsliv.

Programmet innebär tekniker för korrekt andning, fokus och djupavslappning som kan utföras av alla, oavsett ålder och förkunskaper, Det bygger på 5-10 min. daglig träning och handlar om att ta konkreta steg för att uppnå balans i ditt liv.

 

FAKTA BALANSPROGRAMMET:

Ett enkelt 6 v program med tekniker för korrekt andning, ökat fokus och djupavslappning som kan utföras av alla, oavsett ålder eller förkunskaper. Programmet bygger på 10 min. daglig träning i yoga, mindfulness och reflektion kring vad som minskar stress och skapar livskvalitet. Metoderna som ingår har dokumenterad effekt på bl.a. stress, oro, sömn och blodtryck. Programmet används idag inom vård, skola och på stora arbetsplatser via utbildade Balansprogramsinstruktörer.

För bokning av introduktionsdag i programmet; 

Boka tid