Top

Om metoden MIMY

Balans Institutet / Om metoden MIMY

Metoden MIMY är utvecklat under Sara Emilionies 9 verksamma år vid Institutet för Medicinsk Yoga, Skandinaviens främsta forsknings- och utbildningsinstitut inom medicinsk yoga.

Medicinsk Yoga (MediYoga) är yogaformen som används i den svenska vården och har sedan 2007 utbildat flera tusen fysioterapeuter, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter m.fl. Idag använder mer än 200 vårdinrättningar över hela Sverige MediYoga till sina patienter.

Sedan 2012 har Sara Emilionie erbjudit dessa yogainstruktörer och terapeuter vidareutbildning inom mindfulness, enligt metoden MIMY.

Sedan 2018 erbjuds metoden MIMY under Balans Institutets egen regi, som drivs av Sara Emilionie.

MIMY metoden (bl.a Balansprogrammet) används inom bl.a cancervården, psykiatrin och primärvården via ett hundratals instruktörer runtom i landet.