Top

Om Balans Institutet

Balans Institutet / Om Balans Institutet
Undermeny

Om Balans Institutet

Balans Institutet erbjuder forskningsbaserade verktyg för ökad närvaro och minskad stress inom förskola, skola och arbetsplatser och hemmet.

Programmen används idag inom förskola, skola, vård och stora arbetsplatser och ingår i två av världens största studier på yoga och hjärta, bla. Vid KI och Danderyds sjukhust samt pågående pilotprojekt på ADHD på Akademiska Sjukhuset.

Balans Institutet och dess metod MIMY är en avknoppning från MediYoga Institutet,  Skandinaviens främsta forsknings och utbildningsinstitut inom yoga och meditation, där Sara under åren 2010-2017 varit en drivande kraft.

Vårt syster Institut

MediYoga Institutet är den främsta utbildningsinstitutionen för vårdpersonal över hela Skandinavien, där närmare 2000 personer har utbildats till instruktörer sedan 2007.