Top

Om Balansprogrammet

Balans Institutet / Om Balans Institutet / Om Balansprogrammet
Undermeny

Om Balansprogrammet

” Balansprogrammet hjälper mig att gå från tanke till handling då det gäller positiva förändringar i min vardag. Dvs att jag inte längre tänker ”meditation vore bra att testa”, utan faktiskt sätta mig ner och mediterar!” Anna

Balansprogrammet bygger på  metoden MIMY (Mindfulness & MediYoga), en terapeutisk metod som jag, Sara Emilionie,  utvecklade 2012, inom ramen för MediYoga Institutets verksamhet och som idag erbjuds inom både vård, skola och näringsliv.

Balansprogrammet är en avknoppning av denna metod som syftar till att stärka din förmåga att vara i nuet, både på yogamattan och i din vardag.

Programmet innebär tekniker för korrekt andning, ökat fokus och djupavslappning som kan utföras av alla, oavsett ålder eller förkunskaper och bygger på ca 5-10 min daglig träning och som handlar om att gå från tanke till handling, dvs ta de steg du behöver ta för att uppnå balans.

Metoderna som ingår i programmet, yoga och mindfulness, har dokumenterad effekt på bla stress, oro, sömn, blodtryck och programmet testas just nu i en pilotstudie på Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Beskrivning av Balansprogrammets olika delar;

1. Yoga- och Mindfulnessövningar

Övningarna i programmet syftar till att;

 • Lära sig andas optimalt och på ett sätt som balanserar nervsystemet
 • Stärka förmågan att rikta uppmärksamhet
 • Stärka koncentrationsförmågan
 • Öka medvetenheten om tanke, kropp och känsla och förstå samspelet mellan dessa
 • Rikta uppmärksamheten inåt för att kunna släppa inre såväl som yttre stress

Andning

Andningen är grunden i all träning. Det är det mest kraftfulla verktyget då det gäller att hantera inre och yttre stress. Att förstå hur du kan använda din andning är en viktig pusselbit i processen att lära sig hantera utmaningar, utan att det sker på bekostnad av din fysiska, mentala eller emotionella balans.

Forskning pekar på ett tydligt samband mellan hur vi andas och vilken stressnivå vi har. Lugn andning har en direkt effekt på nervsystemet och insöndring av stresshormonerna kortisol och adrenalin. Medveten koncentration på andningen kan stilla sinnet genom att det aktiverar de neurala nätverk i hjärnan som svarar mot det utvalda objektet samtidigt som det blockerar de neurala nätverk som svarar mot andra konkurrerande krav på uppmärksamhet. Hjärnan lyser upp det utvalda objektet samtidigt som det fördunklar icke prioriterade objekt.

Balansprogrammet börjar med att lägga grunden för korrekt andning. Bukandning är en medfödd förmåga, en andning som bygger på att diafragman står för 80 % av andningsarbetet. Ett spädbarn andas naturligt med hela magen. Då vi kommer i kontakt med stress påverkas automatiskt andningen, eftersom stressen aktiverar alla system i kroppen (vår biologiska kamp- eller flyktrespons). Träning i yogisk andning påverkar alla kemiska processer i kroppen och stärker immunförsvaret, lugnar nervsystemet och ökar syresättningen med upp till 10 ggr så mycket som vid naturlig andning.

Yoga

Yogan erbjuder enkla och kraftfulla verktyg för att frigöra stress och spänning på ett emotionellt, fysiskt och mentalt plan. Yogadelen i Balansprogrammet bygger på MediYoga- (medicinsk yoga) övningar som ingått i svenska studier sedan 90 talet med påvisade effekter på smärta, sömn och stress.

Meditation

Ordet meditation kommer från latinets meditare, som betyder att föras mot centrum, mot mitten. Meditation ger oss verktyg att hitta en inre centrering och ett fokus som hjälper oss i de flesta vardagssituationer. Att meditera handlar bl.a om att betrakta och acceptera allt som det är. Det handlar om att bli medveten om var du lägger din uppmärksamhet och din energi.

Det finns många olika typer av meditation. Balansprogrammet innehåller mindfulnessmeditation, en flertusenårig meditationsteknik där du använder din andning, ditt sinne och din kropp som meditationsobjekt. D.v.s. inga mantra, inga yttre attribut. En vanlig myt är att meditation handlar om att sluta tänka. Det är viktigt att du tar udden av den myten direkt, så att dina elever inte tror att meditationen varit ”misslyckad” för att tankar funnits under tiden. utveckla tron på den egna förmågan att påverka sin vardag. n ohron, stärka den egna förmus på det som pågår inom dig själv, när

2. Reflektion

Reflektionsdelen i Balansprogrammet syftar till att;

 • Utveckla självkännedom
 • Bli medveten om var du har din uppmärksamhet
 • Utveckla förmågan att rikta sin uppmärksamhet
 • Utveckla förmågan att rikta omtanke till sig själv och sin omgivning (respekt och empati) – lära känna sin egen stressrespons
 • Utveckla tacksamhet
 • Utveckla tillit till sin egen förmåga och sin potential
 • Förstärka effekten av övningarna och bonusträningen

Reflektion kommer från det latinska ordet reflectere, som består av två delar: re (tillbaka) och flectere (böja, buga). Reflectere betyder att luta sig tillbaka, vända sig. Att reflektera kan liknas vid att sätta upp ett specifikt objekt/ämne/situation/fråga på en krok, och granska det ur olika perspektiv.

Det leder till egen erfarenhet och egna slutsatser, någonting som vi lätt tappar bort i ett samhälle där vi översköljs med yttre intryck och informationsöverflöd. Reflektion är ett inåtvänt avslappnat tillstånd som leder till egna insikter och ökad självkännedom.

Balansprogrammets reflektionsdel syftar till att eleven utvecklar tillit till sig själv och sin inre kompass.

Reflektionsdelen syftar även till att hämta kunskap på ett annat sätt än via logik och hårdfakta. En kunskap som är icke konceptuell, icke begränsad och öppen för nya möjligheter.

3. Bonusträning

Bonusträningen i Balansprogrammet syftar till att;

 • Integrera mindfulness i vardagen
 • Visa på paralleller mellan den formella träningen och vardagslivet
 • Förstärka effekten av övnings- och reflektionsdelen

Mindfulness som metod syftar till medvetenhet i allt du gör. Metoden bygger både på formell träning (övning) och vardagsträning. Vardagsträningen handlar om att integrera mindfulness i dina vardagssysslor, tex att vara medveten medan du äter, diskar, talar, lyssnar etc. I Balansprogrammet kallas vardagsträningen för ”bonusträning” för att programmet inte ska upplevas som ännu en uppgift, i en, för många, redan belastad vardag.