Top

Metoden

Balans Institutet / Skola / Metoden

Metoden

Skolor i Sverige implementerar yoga och mindfulness för personal och elever som ett led i sin långsiktiga strategi i att kunna hantera den stress och de höga krav som ofta ställs på skolan. Det har i internationell forskning visat sig att yoga och mindfulness har en mängd positiva effekter, bland annat på koncentrationsförmåga, stress och relationer.

Balansprogrammet för barn och unga kombinerar yoga och mindfulness med aktiv reflektion i syfte att lära känna sig själv och sin egen stressrespons. Med god självkännedom blir man mer inkännande med sig själv och andra, kan bättre reflektera över sina handlingar och därmed öka sin impulskontroll och frigöra sig från stress.

Programmet syftar till att hjälpa individen att se på sig själv och sin situation på ett annat sätt än det vanemässiga samt komma i kontakt med sina inre resurser och utveckla dem.

Fakta Balansprogrammet

Ett enkelt träningsprogram med tekniker för korrekt andning, ökat fokus och djupavslappning som kan utföras av alla, oavsett ålder eller förkunskaper. Programmet bygger på ca 5-10 min daglig träning i yoga- och mindfulness och reflektion kring det som skapar livskvalitét och minskar stress i vardagen. Metoderna som ingår i programmet, yoga och mindfulness, har dokumenterad effekt på bla stress, oro, sömn, blodtryck och programmet används idag inom vård, skola och på stor arbetsplatser via utbildade Balans Inspiratörer.

Prova gärna en vecka ur programmet på Balans Online

Allt fler forskare anser att tid för avslappning- och koncentrationstekniker behövs som en fast punkt på schemat i skolan varje dag. Balansprogrammets upplägg utgår från denna grundtanke- utrymme för 5 min träning i skolan, varje dag.

Mindfulness och Yoga är två väletablerade metoder med dokumenterad effekt på hälsan. Balansprogrammet kombinerar dessa två metoder och syftar till att ge både barn, unga och vuxna effektiva verktyg för att hantera den ökade stress som drabbar oss alla, i allt yngre åldrar. Det unika med programmet är att det är samma övningar och reflektioner som lärs ut, oavsett om eleven är 4 år gammal eller är VD på ett företag.

Fokus ligger på korrekt andning, och avslappning, vilket i sin tur ökar uppmärksamhetsförmågan och välbefinnandet.USA har utbildat 18 000 elever i mindfulness och har börjat fylla på forskningsfältet på barn och ungdomar. En nyligen publicerad studie visar att 3 min meditation två gånger dagligen ger effekt på bl.a relationer, inlärning och upplevelse av stress.

Se Sara Emilionie introducera andningsövningar till förskolebarn