Top

Utbildningar

Balans Institutet / Utbildningar
Undermeny

Sedan 2012-2018 har hundratals personer utbildats i metoden MIMY (Mindfulness Medicinsk Yoga) vilket har lett till att programmen idag erbjuds på några av Sveriges största arbetsplatser, vård och skola och testas i svensk forskning, bl.a på Danderyds Sjukhus och KS.

Vi behöver vara fler för att färdas mot visionen till ett friskare samhälle då allt fler upplever stress och otillräcklighet i sina liv. Våra utbildningar ger dig en verktygslåda bestående av medicinsk yoga, mindfulness, mental träning och passar även dig som är i behov av egen stressreduktion och/eller önskar förmedla detta till dina anhöriga, tex dina barn.

Vi som utbildar: Sara Emilionie, Helena Rickberg Duhrin, Malin Lagström

Våra utbildningar utgår från en tvåstegsraket. 

Steg 1:  Introduktionsdagen handlar om att lägga grunden för den egna träningen och uppleva effekten av Balansprogrammet för egen del.

Steg 2 Påbyggnadsdagen ger dig möjlighet att dela dina upplevelser med andra och en färdig struktur för hur du kan förmedla programmet vidare till andra. Fokus ligger på pedagogik, ev anpassning av övningarna, öva på varandra. Du väljer påbyggnadsdag utifrån hur du vill jobba vidare med programmet, tex förmedla det till barn/unga eller personer med NPF.

En MIMY Instruktörs viktigaste erfarenhet är den personliga upplevelsebanken och därför är genomförandet av Balansprogrammet för egen del en förutsättning för att erhålla diplom.

Har du svårt att välja? Om du önskar genomgå programmet för egen del väljer du enbart Balansprogrammet Introduktionsdag. Vill du guida andra i programmet väljer du Instruktör steg 1. Vill du kunna guida barn från 4 år och uppåt, välj barn/unga. Du kan givetvis välja fler påbyggnadsdagar!

MIMY Balansprogrammet Introduktionsdag

Denna dag vänder sig både till dig som önskar genomgå Balansprogrammet för egen del, tex som rehabilitering vid tex utmattning och till dig som väljer påbyggnadsdag och önskar bli instruktör.

Beskrivning:

Balansprogrammet innebär ett enkelt 6 v program som ger dig verktyg för djupavslappning och ökad närvaro. Programmet kan utföras av alla, oavsett ålder eller förkunskaper och bygger på ca 10 min daglig träning i yoga- och mindfulness och reflektion kring hur du skapar naturligt utrymme för återhämtning.

Metoderna Mindfulness och Medicinsk Yoga som ingår i programmet har dokumenterad effekt på bla stress, oro, sömn, blodtryck och Balansprogrammet erbjuds på några av Sveriges största arbetsplatser, vård och skola och har utvärderats på patienter med bl.a ADHD.

Under de 6 veckor som följer efter utbildningsdag 1 får du dela dina erfarenheter med hjälp av handledningsfrågor samt fri tillgång till programmet online under 6 månader. Efter avslutat program är målsättningen att du integrerar Balansprogrammet i din vardag att det snarare känns som en livsstil än ett 6 veckors program.

Innehåll:

 • Stress – hur fungerar vårt autonoma nervsystem och hur kan vi själva påverka det?
 • Mindfulnes – både förhållningssätt till livet och meditationsövningar
 • Medicinsk Yoga – kort yogapass (ca 15 min) och genomgång av effekten av övningarna
 • Reflektion kring vad som skapar balans/obalans i vår vardag
 • Genomgång av Balansprogrammets 6 veckor

Förkunskaper:

Alla kan gå detta steg, du som önskar gör yogan på stol. Passar både nybörjare och vana yogautövare.

Kursledare Sara Emilionie

Läs mer om våra utbildningar här
MIMY Instruktör Steg 1

Utbildningsansvarig: Sara Emilionie

OBS! Innan du går denna påbyggnadsdag ska du ha gått Balansprogrammets Introduktionsdag.

Denna 6 veckors utbildning  ger dig en introduktion i Mindfulness och Yoga och en färdig struktur för daglig återhämtning och stressreduktion att förmedla till andra.

MIMY erbjuder två olika verktygslådor (mindfulness och yoga) som innehåller olika andnings-, och yogaövningar samt meditationer, samtliga väl beprövade inom svensk sjukvård.

Målsättningen med MIMY Instruktör Steg 1 är att du ska få ett effektivt självhjälpsprogram för egen återhämtning/rehabilitering men även guida andra i programmet.

Omfattning:

Utbildningen löper om 6 veckor och innefattande två heldagar fördelade på 2 lärarledda heldagar med 6 veckors mellanrum.

Emellan de lärarledda dagarna genomgår du för egen del 6 v programmet som består av teoretiska studier, yoga, meditation, reflektion och vardagsuppgifter. Räkna med cirka 15 min daglig träning.

Vem kan söka?

Alla med intresse av att lära sig verktyg för avspänning och stresshantering, tex medarbetare med stressproblematik, men även vårdpersonal, hälsoinspiratörer, fritidsledare, pedagoger inom skolan som vill kunna förmedla programmet vidare.

MIMY Balansprogrammet bygger på övningar med dokumenterad effekt på sömn, stress, oro/ångest och erbjuds idag på arbetsplatser, i skolor och inom vården runtom i Sverige.

OBS! Anmälan är bindande. För laga förfall krävs läkarintyg.

Sagt om:

Jag rekommenderar varmt utbildningen som ger dig enkla övningar för att uppnå balans i vardagen och som alla kan hinna med. Sara är en fantastisk lärare, som med sin stora erfarenhet förmedlar kunskapen om mindfulness, meditation och andning på ett sätt som alla lätt kan ta till sig. - Marie Andersson, Yogaterapeut, Borås
Läs mer om våra utbildningar här
MIMY Instruktör Steg 1 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Innan du går denna påbyggnadsdag ska du ha gått Balansprogrammets Introduktionsdag.

Personer med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, (exempelvis ADHD) löper större risk att drabbas av stressrelaterad ohälsa än andra.

MIMY Balansprogrammet erbjuder effektiva, enkla verktyg för fokus och avslappning. Med dessa verktyg, kan vi oavsett ålder möta våra utmaningar och förhålla oss till stress, utan att det sker på bekostnad av vår hälsa.

Denna utbildning bygger på att du själv genomgår Balansprogrammet mellan kursträff 1 och 2, vilket innebär att du själv får verktyg för egen återhämtning samt en egen erfarenhetsbank att koppla till de åldersanpassade övningarna som vi går igenom kursträff 2. Utbildningen ger;

 • Ett program anpassat för dig som möter personer med NPF. Passet går att genomföra på stol.
 • Information om aktuell forskning inom området NPF, Yoga och mindfulness.
 • Programmet bygger på metoder med dokumenterad effekt på koncentration, uppmärksamhetsförmåga, stress, sömn och prestation.
 • Ger dig som ledare likväl som deltagarna verktyg för daglig återhämtning.

Utbildningen MIMY Instruktör NPF riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta med personer med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, exempelvis som arbetsterapeut, kurator, psykolog, sjuksköterska, läkare, skötare eller boendestödjare.

Två lärarledda dagar med 6 v mellan kursträff 1 och 2, där du genomgår Balansprogrammet för egen del, med hjälp av handledning.

Innehåll:

 • Hur har det gått med den egna träningen?
 • Forskning på yoga och meditation
 • Genomgång av programmet och anpassning utifrån ålder
 • Pedagogik, öva på varandra
 • Förslag på kursupplägg
 • Hur går du själv vidare med Balansprogrammet?

DATUM LÄGGS UPP UNDER HÖSTEN 2018

Läs mer om våra utbildningar här
MIMY Instruktör Steg 1 Barn/Unga

Utbildningsansvarig: Helena Rickberg Duhrin

Barn möter idag inre och yttre stress i allt yngre åldrar. Ungdomars stressnivå leder till att allt fler blir utbrända redan i tonåren. Enligt BRIS handlar stressen i stor utsträckning om krav på prestation och får barn och unga att framkallar känslor av att inte duga eller räcka till.  Barn och ungdomar behöver egna verktyg för att kunna hantera samhällets utmaningar.

MIMY Balansprogrammet erbjuder effektiva, enkla verktyg för fokus och avslappning. Med dessa verktyg, kan vi oavsett ålder möta våra utmaningar och förhålla oss till stress, utan att det sker på bekostnad av vår hälsa.

Denna utbildning bygger på att du själv genomgår Balansprogrammet mellan kursträff 1 och 2, vilket innebär att du själv får verktyg för egen återhämtning samt en egen erfarenhetsbank att koppla till de åldersanpassade övningarna som vi går igenom kursträff 2. Utbildningen ger;

 • Ett klassrumsanpassat program möjligt att utföra i klassrummet, på stol
 • Programmet bygger på metoder med dokumenterad effekt på koncentration, uppmärksamhetsförmåga, stress, sömn och prestation
 • ger dig som pedagog likväl som eleverna verktyg för daglig återhämtning

Utbildningen MIMY Instruktör Barn och Unga riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, exempelvis som lärare, specialpedagog, skolsköterska, kurator, personal inom sjukvården, barnyogainstruktör

Två lärarledda dagar med 6 v mellan kursträff 1 och 2, där du genomgår Balansprogrammet för egen del, med hjälp av handledning.

Sagt om verktygen ur Balansprogrammet;

Leonie 7 år: Idag på skolgården visste jag inte vem jag skulle leka med och började längta efter mamma, men då gjorde jag positivt självprat och sa till mig själv ”kom igen nu, Ninni, du klarar det” och då blev jag glad igen (positivt självprat är ett av verktygen i programmet)

Margareta 4 år: När jag andas djupt så känner jag färgerna i mitt hjärta

Alicia 16 år: Jag gillar sidan i programmet där du beskriver varför man ska träna MIMY och några ord om stress. Jag tror det är viktigt att om man ska hantera stressen så måste man först veta vad det faktiskt är! Det vet jag nu efter att ha läst den sidan.

”Eleverna har varit väldigt fokuserade och har pratat om att de ska försöka andas så få gånger som möjligt, som en tävling (utan att det blivit tramsigt). Jag tror att det är bra att eleverna blir medvetna om sin andning. Tipset om att kunna använda övningen om man har svårt att somna var bra! Jag vet att en del elever upplever sömnsvårigheter.”
– Linda, pedagog på JENSEN grundskola i Uppsala:

Läs mer om våra utbildningar här
MIMY Fri Från Stress (heldagsworkshop)

MIMY Fri från stress är namnet på ett yogapass (medicinsk yoga och mindfulness) som testats i två av världens största studier på hjärtat, förmaksflimmer på Danderyds sjukhus och hjärtsvikt på Karolinska Sjukhuset i Huddinge (forskningen publiceras under 2018 och resultaten läggs upp här då den blir offentlig).

Passet bygger på medicinsk yoga utifrån ett ajurvediskt perspektiv i kombination med mindfulness. Upplevda effekter av de tusentals elever som provat passet är bl.a bättre och djupare sömn, minskad stress, bättre värden då det gäller blodtryck, psykiskt välbefinnande.

Passet går utmärkt att kombinera med Balansprogrammet 6 eller 12 v och utförs enkelt på stol.

Förkunskaper för att delta: Genomgången MIMY Steg 1 Instruktör alternativt MediYoga Instruktör.

OBS! skriv i din anmälan vilken termin och utbildning du genomfört!

Läs mer om våra utbildningar här
MIMY Instruktör Steg 2 (12 veckor)

En 12 veckors utbildning med fördjupning i mindfulness. Vi går igenom ett 12 veckors träningsprogram samt ett längre yogapass, vilket ger dig en färdig struktur för egen kursverksamhet.

MIMY Instruktör Steg 2 motsvarar en mindfulness instruktörsutbildning och har sedan 2013 erbjudits till instruktörer med medicinsk kompetens vid MediYoga Institutet. Från och med våren 2018 erbjuds den exklusivt via Balans Institutet.
Förkunskaper: MIMY Instruktör Steg 1

FAKTA 

MIMY Balansprogrammet används på några av Sveriges största arbetsplatser och ingår just nu i ett unikt projekt med ADHD patienter på Akademiska Sjukhuset i Uppsala.Stora arbetsplatser som Astra Zeneca och Scania kör detta termin efter termin och deltagarna uppskattar programmets enkelhet och effektivitet. En fantastisk uppslutning i grupperna ger oss ett kvitto på behovet av daglig stressreduktion.

Vi erbjuder olika möjligheter att utbilda dig i Balansprogrammet, alternativt låta medarbetare på arbetsplatsen genomgå programmet för sin egen del, t.ex. som rehabilitering.

Sagt om Balans Institutets metod samt utbildningarna;

”Utbildningen gav mig som arbetat med hälsa i 30 år ett färdig paketerat program, lätt att ta till sig och ännu fler verktyg och möjlighet att erbjuda till mina elever. Jag har nu erbjudit Balansprogrammet till ett hundratals medarbetare på några av Sveriges största arbetsplatser och den feedback som kommit tyder på att deltagarna får enorm nytta av sina 35 minuters träffar.”
– Liisa Tallqvist Pettersson
Hälsopedagog, MediYoga instruktör, mindfulnessinstruktör, utbildad i MIMY. Leder Balansprogrammet på bl.a. Astra Zeneca

”Jag har suttit som gästföreläsare i Saras Balans Inspiratör utbildningar och hon har i mina ögon ett otroligt starkt koncept som verkligen når fram till människor. Som utbildare är hon en av de skickligaste och mest inkännande pedagoger jag stött på.”
– Göran Boll, grundare MediYoga och MediYoga Institutet

”Metoden MIMY har med sina korta, effektiva program, gett mej rutiner för daglig träning. Den är lätt och enkel att utföra och ger mig möjlighet att landa även när jag har som mest att göra. Sara Emilionie som utbildare är som en orkan och stilla vatten samtidigt. Hennes personlighet som lärare gör att jag själv speglas i olika delar av mig själv.”
– Ulf Wallgren, f.d. nyhetsankare SVT, numera yogainstruktör på MediYoga Institutet och kollega till Sara Emilionie.

”En metod att utöva i alla tänkbara situationer! MIMY metoden reducerar din stress med en ökad medvetenhet som ger dig ett rikare liv utifrån nuets förutsättningar.”
– Catrin Jilert, röntgensjuksköterska, under utbildning i Balansprogrammet

Läs mer om våra utbildningar här