Top

Utbildningar

Balans Institutet / Utbildningar
Undermeny

Sedan 2012-2018 har hundratals personer utbildats i metoden MIMY vilket har lett till att programmen idag erbjuds på några av Sveriges största arbetsplatser, vård och skola och testas i svensk forskning, bl.a på Danderyds Sjukhus.

Vi behöver vara fler för att färdas mot visionen till ett friskare samhälle då allt fler upplever stress och otillräcklighet i sina liv. Våra utbildningar ger dig en verktygslåda bestående av medicinsk yoga, mindfulness, mental träning och passar även dig som är i behov av egen stressreduktion och/eller önskar förmedla detta till dina anhöriga, tex dina barn.

Vi som utbildar: Sara Emilionie, Helena Rickberg Duhrin, Malin Lagström

Balans Institutet samtliga instruktörsutbildningar utgår från en tvåstegsraket. 

Steg 1:  Du genomgår Balansprogrammet för egen del i syfte att uppleva effekten för egen del och skapa balans i din egen vardag. Dag 1 handlar om att lägga grunden för den egna träningen, uppleva effekten av de olika övningarna och gå igenom innehållet i Balansprogrammets 6 veckor.

Steg 2 (påbyggnadsdag, 6 veckor senare).

Steg 2(påbyggnadsdag, kursträff 2). Du får möjlighet att dela dina upplevelser med andra och en färdig struktur för hur du kan förmedla programmet vidare till andra. Fokus ligger på pedagogik, ev anpassning av övningarna, öva på varandra. Du väljer påbyggnadsdag utifrån hur du vill jobba vidare med programmet, tex förmedla det till barn/unga eller personer med NPF.

En MIMY Instruktörs viktigaste erfarenhet är den personliga upplevelsebanken och därför är genomförandet av Balansprogrammet för egen del en förutsättning för att erhålla ditt diplom.

Har du svårt att välja? Samtliga utbildningar i MIMY Steg 1 utgår från samma program. Det du behöver fundera på är följande; vill du gå den för egen del? I så fall väljer du steg 1 som självhjälp. Vill du guida andra i programmet? I så fall väljer du instruktör steg 1. Vill du kunna guida barn från 4 år och uppåt? Alternativt dina egna barn och ungdomar? Välj barn/unga. Vill du jobba med både barn och vuxna? Du kan givetvis välja fler än en påbyggnadsdag!

Klicka på respektive utbildning och Läs mer! Ställ i första hand dina frågor i det öppna Facebookforumet Balansprogrammet där du får snabbast svar!

MIMY Instruktör Steg 1

Utbildningsansvarig: Sara Emilionie

Denna 6 veckors utbildning  ger dig en introduktion i Mindfulness och Yoga enligt metoden MIMY Balansprogrammet som ger dig en färdig struktur för daglig återhämtning och stressreduktion.

MIMY erbjuder två olika verktygslådor (mindfulness och yoga) som innehåller olika andnings-, och yogaövningar samt meditationer, samtliga väl beprövade inom svensk sjukvård.

Målsättningen med MIMY Steg 1 är att du ska få ett effektivt självhjälpsprogram för egen återhämtning/rehabilitering men även (om du önskar) kunna inspirera andra genom att guida andra i programmet.

Omfattning:

Utbildningen löper om 6 veckor och innefattande två heldagar fördelade på 2 lärarledda heldagar med 6 veckors mellanrum.

Emellan de lärarledda dagarna genomgår du för egen del 6 v programmet som består av teoretiska studier, yoga, meditation, reflektion och vardagsuppgifter. Räkna med cirka 15 min daglig träning.

Vem kan söka?

Alla med intresse av att lära sig verktyg för avspänning och stresshantering, tex medarbetare med stressproblematik, men även vårdpersonal, hälsoinspiratörer, fritidsledare, pedagoger inom skolan som vill kunna förmedla programmet vidare.

MIMY Balansprogrammet bygger på övningar med dokumenterad effekt på sömn, stress, oro/ångest och erbjuds idag på arbetsplatser, i skolor och inom vården runtom i Sverige.

OBS! Anmälan är bindande. För laga förfall krävs läkarintyg.

Aktuella datum och bokning

Sagt om: Jag rekommenderar varmt utbildningen som ger dig enkla övningar för att uppnå balans i vardagen och som alla kan hinna med. Sara är en fantastisk lärare, som med sin stora erfarenhet förmedlar kunskapen om mindfulness, meditation och andning på ett sätt som alla lätt kan ta till sig. 

Marie Andersson, Yogaterapeut, Borås

Anmälan och aktuella datum 

MIMY Instruktör Steg 1 Barn/Unga

Utbildningsansvarig: Helena Rickberg Duhrin

Barn möter idag inre och yttre stress i allt yngre åldrar. Ungdomars stressnivå leder till att allt fler blir utbrända redan i tonåren. Enligt BRIS handlar stressen i stor utsträckning om krav på prestation och får barn och unga att framkallar känslor av att inte duga eller räcka till.  Barn och ungdomar behöver egna verktyg för att kunna hantera samhällets utmaningar.

MIMY Balansprogrammet erbjuder effektiva, enkla verktyg för fokus och avslappning. Med dessa verktyg, kan vi oavsett ålder möta våra utmaningar och förhålla oss till stress, utan att det sker på bekostnad av vår hälsa.

Denna utbildning bygger på att du själv genomgår Balansprogrammet mellan kursträff 1 och 2, vilket innebär att du själv får verktyg för egen återhämtning samt en egen erfarenhetsbank att koppla till de åldersanpassade övningarna som vi går igenom kursträff 2. Utbildningen ger;

  • Ett klassrumsanpassat program möjligt att utföra i klassrummet, på stol
  • Programmet bygger på metoder med dokumenterad effekt på koncentration, uppmärksamhetsförmåga, stress, sömn och prestation
  • ger dig som pedagog likväl som eleverna verktyg för daglig återhämtning

Utbildningen MIMY Instruktör Barn och Unga riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, exempelvis som lärare, specialpedagog, skolsköterska, kurator, personal inom sjukvården, barnyogainstruktör

Två lärarledda dagar med 6 v mellan kursträff 1 och 2, där du genomgår Balansprogrammet för egen del, med hjälp av handledning.

Sagt om verktygen ur Balansprogrammet;

Leonie 7 år: Idag på skolgården visste jag inte vem jag skulle leka med och började längta efter mamma, men då gjorde jag positivt självprat och sa till mig själv ”kom igen nu, Ninni, du klarar det” och då blev jag glad igen (positivt självprat är ett av verktygen i programmet)

Margareta 4 år: När jag andas djupt så känner jag färgerna i mitt hjärta

Alicia 16 år: Jag gillar sidan i programmet där du beskriver varför man ska träna MIMY och några ord om stress. Jag tror det är viktigt att om man ska hantera stressen så måste man först veta vad det faktiskt är! Det vet jag nu efter att ha läst den sidan.

Linda, pedagog på JENSEN grundskola i Uppsala:

Eleverna har varit väldigt fokuserade och har pratat om att de ska försöka andas så få gånger som möjligt, som en tävling (utan att det blivit tramsigt). Jag tror att det är bra att eleverna blir medvetna om sin andning. Tipset om att kunna använda övningen om man har svårt att somna var bra! Jag vet att en del elever upplever sömnsvårigheter.

Anmälan och aktuella datum 

MIMY Fri Från Stress (heldagsworkshop)

MIMY Fri från stress är namnet på ett yogapass (medicinsk yoga och mindfulness) som testats i två av världens största studier på hjärtat, förmaksflimmer på Danderyds sjukhus och hjärtsvikt på Karolinska Sjukhuset i Huddinge (forskningen publiceras under 2018 och resultaten läggs upp här då den blir offentlig).

Passet bygger på medicinsk yoga utifrån ett ajurvediskt perspektiv i kombination med mindfulness. Upplevda effekter av de tusentals elever som provat passet är bl.a bättre och djupare sömn, minskad stress, bättre värden då det gäller blodtryck, psykiskt välbefinnande.

Passet går utmärkt att kombinera med Balansprogrammet 6 eller 12 v och utförs enkelt på stol.

Förkunskaper för att delta: Genomgången MIMY Steg 1 alternativt MediYoga Instruktör. OBS! skriv i din anmälan vilken termin och utbildning du genomfört!

Anmälan och aktuella datum 

MIMY Instruktör Steg 2 (12 veckor)

En 12 veckors utbildning med fördjupning i mindfulness. Vi går igenom ett 12 veckors träningsprogram samt ett längre yogapass, vilket ger dig en färdig struktur för egen kursverksamhet.

MIMY Instruktör Steg 2 motsvarar en mindfulness instruktörsutbildning och har sedan 2013 erbjudits till instruktörer med medicinsk kompetens vid MediYoga Institutet. Från och med våren 2018 erbjuds den exklusivt via Balans Institutet.
Förkunskaper: MIMY Instruktör Steg 1

Anmälan och aktuella datum 

 

 

 

 

 

FAKTA 

MIMY Balansprogrammet används på några av Sveriges största arbetsplatser och ingår just nu i ett unikt projekt med ADHD patienter på Akademiska Sjukhuset i Uppsala.Stora arbetsplatser som Astra Zeneca och Scania kör detta termin efter termin och deltagarna uppskattar programmets enkelhet och effektivitet. En fantastisk uppslutning i grupperna ger oss ett kvitto på behovet av daglig stressreduktion.

Vi erbjuder olika möjligheter att utbilda dig i Balansprogrammet, alternativt låta medarbetare på arbetsplatsen genomgå programmet för sin egen del, t.ex. som rehabilitering.

Sagt om Balans Institutets metod samt utbildningarna;

Utbildningen gav mig som arbetat med hälsa i 30 år ett färdig paketerat program, lätt att ta till sig och ännu fler verktyg och möjlighet att erbjuda till mina elever. Jag har nu erbjudit Balansprogrammet till ett hundratals medarbetare på några av Sveriges största arbetsplatser och den feedback som kommit tyder på att deltagarna får enorm nytta av sina 35 minuters träffar.
Liisa Tallqvist Pettersson
Hälsopedagog, MediYoga instruktör, mindfulnessinstruktör, utbildad i MIMY. Leder Balansprogrammet på bl.a. Astra Zeneca

Jag har suttit som gästföreläsare i Saras Balans Inspiratör utbildningar och hon har i mina ögon ett otroligt starkt koncept som verkligen når fram till människor. Som utbildare är hon en av de skickligaste och mest inkännande pedagoger jag stött på.
Göran Boll, grundare MediYoga och MediYoga Institutet

Metoden MIMY har med sina korta, effektiva program, gett mej rutiner för daglig träning. Den är lätt och enkel att utföra och ger mig möjlighet att landa även när jag har som mest att göra. Sara Emilionie som utbildare är som en orkan och stilla vatten samtidigt. Hennes personlighet som lärare gör att jag själv speglas i olika delar av mig själv.
Ulf Wallgren, f.d. nyhetsankare SVT, numera yogainstruktör på MediYoga Institutet och kollega till Sara Emilionie.

En metod att utöva i alla tänkbara situationer! MIMY metoden reducerar din stress med en ökad medvetenhet som ger dig ett rikare liv utifrån nuets förutsättningar.
Catrin Jilert, röntgensjuksköterska, under utbildning i Balansprogrammet

 

 

 

Kontakta oss

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande (obligatorisk)