Top

Vård

Undermeny

Vård

Metoden MIMY är utvecklat under Sara Emilionies 9 verksamma år vid MediYoga Institutet, Skandinaviens främsta forsknings- och utbildningsinstitut inom medicinsk yoga.

MediYoga (Medicinsk Yoga) är yogaformen som används i den svenska vården och har sedan 2007 utbildat flera tusen fysioterapeuter, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter m.fl. Idag använder mer än 200 vårdinrättningar över hela Sverige MediYoga till sina patienter.

Sedan 2012 har Sara Emilionie erbjudit dessa MediYoga instruktörer och terapeuter vidareutbildning inom mindfulness, enligt metoden MIMY.

Under våren 2018 knoppades metoden MIMY av och ligger idag exklusivt under Balans Institutets regi, som drivs av Sara Emilionie.

MIMY metoden (bl.a Balansprogrammet) används inom bl.a cancervården, psykiatrin och primärvården via ett hundratals instruktörer runtom i landet.


Mindfulness inom vården

Mindfulness som kompletterande behandlingsmetod är på uppgång inom global sjukvård. Internationell forskning visar att metoden är framgångsrik vid exempelvis depression, kronisk smärta och sjukdom samt stress.

Sara Emilionie såg potentialen i att korsbefrukta MediYoga och Mindfulness och skapade utifrån detta metoden MIMY, som idag ingår i svensk forskning, bland annat på Danderyds Sjukhus och Karolinska Institutet som deltar i världens största studier på yoga och hjärtproblematik. Resultaten av dessa studier publiceras under 2018.

Metoden MIMY har hämtat inspiration från världsetablerade MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), men bygger på kortare upplägg och på forskning som visat att även små doser daglig träning ger positiva hälsoeffekter på sömn, stress, smärta, oro/ångest och allmän livskvalitet.

 

För mer information, välkommen att ta kontakt!